18. Vermelden hoe kwaliteitsstandaard wordt herzien