Bijlage 02: Goede Voorbeelden

Voorbeelden patiëntperspectief in kwaliteitsstandaarden

Het patiëntenperspectief kan op verschillende manieren terugkomen in een richtlijnen. Om een beeld te geven van de verschillende plekken en onderwerpen, vindt u in deze bijlage enkele voorbeelden.

 • Richtlijn Nierfunctievervangende behandeling: uitgangsvraag over gedeelde besluitvorming en tevredenheid.  Om tot beantwoording van de vraag te komen, is o.a. een literatuursearch gedaan.
 • Richtlijn Nierfunctievervangende behandeling
 • Richtlijn Perifeer Arterieel Vaatlijden: uitgangsvraag over informeren patiënten. Bij overweging staat uitgebreide beschrijving hoe en met welke middelen patiënten geïnformeerd dienen te worden.  Richtlijn Perifeer Arterieel Vaatlijden        
 • Addendum (kwetsbare) ouderen bij CVRM: aanbevelingen over drie organisatie van zorg-onderwerpen (shared decision making, verwijzing naar tweede lijn en overdracht van medicatie bij transitie van zorg). Addendum kwetsbare Ouderen CVRM
 • Richtlijn hypertensie in de tweede en derde lijn: bij deze richtlijn is een consultkaart ontwikkeld. Deze is te vinden bij ‘aanverwante items’. Richtlijn Hypertensie
 • Richtlijn Operaties aan de voeten bij HMSN: knelpuntenanalyse vanuit patiëntperspectief in aparte bijlage bij ‘aanverwante items’. Richtlijn Operaties bij de voeten bij HMSN
 • Richtlijn veneuze pathologie/varices:  op de startpagina staat vermeld waar patiënten meer informatie kunnen vinden. Richtlijn veneuze pathologie/varices

Heeft u meer goede voorbeelden? Mail het naar

 

Voorbeelden PICO's  

Voorbeeld 1

Uitgangsvraag
Wat is de effectiviteit van injectietherapie met corticosteroïden voor de behandeling van Carpaaltunnelsyndroom?

P (welke patiëntcategorie)
patienten met de diagnose carpaaltunnelsyndroom

I (welke interventie)
injectietherapie met corticosteroïden

C (welke comparison)
expectatieve behandeling, fysiotherapie, spalken, chirurgie, andere vorm van injectietherapie

O (welke uitkomstmaten)
remissie klachten CTS, (verbetering) krachtsverlies, neuropathische pijn, slaapproblemen, kwaliteit van leven, recidief klachten, bijwerkingen behandeling

 

Voorbeeld 2

Uitgangsvraag
UV7 effectiviteit van intramurale multidisciplinaire revalidatie versus revalidatie programma's thuis (eerste lijn)

P (welke patiëntcategorie)
heupfractuur patienen I (welke interventie) multidisciplinaire revalidatie thuis

C (welke comparison)
multidisciplinaire revalidatie in instituut (ziekenhuis, verpleeghuis, reva instelling)

O (welke uitkomstmaten)
functioneren, participatie, kwaliteit van leven, heropname, belasting mantelzorger, kosten

 

Voorbeeld 3

Richtlijn Anesthesie bij Kinderen (NVK), Voorbereiding kind: nuchtertijden, time-out en angst

 • Leidt verandering in de preoperatieve nuchtertijden bij electieve ingrepen tot meer complicaties postoperatief?
  • Kan de time-out procedure aangepast worden aan de belevingswereld van kinderen zonder in te boeten aan veiligheid?
  • Wat is de plaats van premedicatie bij het reduceren van postoperatieve angst voor een volgende operatie bij kinderen die een electieve chirurgische ingreep ondergaan?

 

Voorbeeld 4

Nierfunctievervangende behandeling of niet.

P =volwassen patiënten met eindstadium nierfalen (GFR < 15) en een hoge functionele afhankelijkheid (ADL-score < 6)

I = hemodialyse overdag in centrum

C = conservatieve behandeling

O = mortaliteit, kwaliteit van leven gemeten met een gevalideerd instrument zoals SF-36 of EQ-5D

 

N.B. De uitkomstmaten die patiënten belangrijk vinden zijn helaas vaak minder goed gerapporteerd in de literatuur - denk dan aan kwaliteit van leven, tevredenheid, pijn en vermoeidheid.