Bijlage 05: Modulaire herziening

Kwaliteitsstandaarden worden steeds vaker modulair opgesteld. Een module* geeft antwoord op één omschreven probleem/knelpunt, bijvoorbeeld over gezondheid, organisatie van zorg, of deelname aan de maatschappij (bijvoorbeeld werk). Een module sluit af met een advies/aanbeveling. Het voordeel van een dergelijke opbouw is dat er, wanneer dat nodig is, gemakkelijk en sneller modules kunnen worden toegevoegd of gewijzigd. Deze toevoeging en/of wijziging wordt modulaire herziening genoemd.

Sommige kwaliteitsstandaarden, met name bij onderwerpen waarbij de ontwikkelingen snel gaan, worden zelfs continu bijgehouden. In dat geval blijft de werkgroep vaak bestaan. Modulaire herziening van kwaliteitsstandaarden verloopt in grote lijnen op eenzelfde wijze als de ‘reguliere’ ontwikkeling of totale herziening van kwaliteitsstandaarden. Maar er zijn verschillen: zo wordt vaak niet de hele ontwikkelcyclus doorlopen, en gaan sommige activiteiten sneller. Hieronder vindt u de bijzonderheden en bijbehorende tips daarbij per fase. Zie, naast onderstaande, meer tips in de andere onderdelen van deze tool.

Voorbereidingsfase

Ontwikkelfase

Afrondingsfase