Bijlage 06: Kwaliteitsstandaard ontwikkelen vanuit patiëntenperspectief ‘Met meerdere betrokken patiëntenorganisaties’

 

Een te ontwikkelen kwaliteitsstandaard kan betrekking hebben op meerdere patiëntengroepen. Een voorbeeld van een dergelijke kwaliteitsstandaard is slikstoornissen. Wanneer een kwaliteitsstandaard betrekking heeft op meerdere patiëntengroepen, is het belangrijk om te kijken of er ook meerdere patiëntenorganisaties betrokken moeten worden. 
Zijn er meerdere patiëntenorganisaties die betrokken kunnen worden? Dan is dit van invloed op de werkwijze voor het ontwikkelen van de kwaliteitsstandaard vanuit patiëntenperspectief. Onderstaand leest u aanvullende tips.

Voorbereidingsfase 

Ontwikkelfase 

Afrondingsfase