Bijlage 08: Adapteren van internationale kwaliteitsstandaarden naar de Nederlandse praktijk

Internationale medisch wetenschappelijke organisaties ontwikkelen vaak medisch specialistische kwaliteitsstandaarden, welke mogelijk ook in Nederland gebruikt kunnen worden. Echter, het één-op-één overnemen van een internationale kwaliteitsstandaard is niet zonder meer mogelijk, omdat rekening gehouden dient te worden met onder andere de organisatie van zorg en het patiëntenperspectief vanuit de Nederlandse praktijk. Bovendien dient de kwaliteitsstandaard aan de methodologische standaarden te voldoen zoals die in Nederland afgesproken zijn.

Het aanpassen van internationale kwaliteitstandaarden naar de Nederlandse praktijk (ook wel adapteren genoemd) wordt op verschillende manieren gedaan. Voorbeelden zijn o.a. het (gedeeltelijk) letterlijk vertalen van de internationale kwaliteitsstandaard, het toevoegen van enkele uitgangsvragen voor de Nederlandse situatie of het maken van een document waarin staat beschreven welke zaken anders zijn voor de Nederlandse situatie. Er zijn in Nederland nog geen afspraken gemaakt over de procedure voor het adapteren van kwaliteitsstandaarden. Dit maakt dat het adapteren op verschillende manieren aangepakt wordt. In sommige gevallen verloopt het in grote lijnen op eenzelfde wijze als de ‘reguliere’ ontwikkeling of totale herziening van een kwaliteitsstandaard. Maar vaak wordt niet de totale ontwikkelcyclus doorlopen, en gaan sommige activiteiten sneller. Dit maakt dat je als patiëntvertegenwoordiger extra alert moet zijn om het patiëntperspectief een goede plek te geven in de richtlijn. Hieronder vindt u mogelijke bijzonderheden en de daarbij behorende tips per fase. Zie, naast onderstaande, meer tips in de andere onderdelen van deze tool.

Voorbereidingsfase

Ontwikkelfase

Afrondingsfase