Over deze tool

In de tekst komt u woorden tegen met een * erachter. Deze woorden worden uitgelegd in de Begrippenlijst. U kunt deze bekijken door op de Tab Begrippenlijst te klikken boven aan de tekst. U komt ook woorden tegen die onderstreept zijn. Dit duidt aan dat u op het onderstreepte woord kunt klikken om naar een ander onderdeel in deze tool of daarbuiten te gaan voor meer informatie.

Voor wie is deze tool?

In deze tool leest u tips voor patiëntenvertegenwoordigers bij kwaliteitsstandaardtrajecten. Deze tool is voor patiëntenvertegenwoordigers* die betrokken zijn bij een kwaliteitsstandaard (richtlijn of zorgstandaard). Hierbij is het uitgangspunt dat u als patiëntenvertegenwoordiger namens uw patiëntenorganisatie betrokken bent. De tips in ‘Overwegingen vooraf’ zijn vooral gericht aan de patiëntenorganisatie. De tips tijdens het ontwikkelproces zijn primair gericht op de patiëntenvertegenwoordiger.

De huidige tips zijn vooral gericht op de ontwikkeling van medisch specialistische richtlijnen (tweedelijns zorg). Maar deze tool kan ook nuttig zijn als patiëntenvertegenwoordiger bij deelname aan niet-medisch specialistische richtlijnen.

N.B. Deze tool biedt tips om op een goede en effectieve manier het patiëntenperspectief* in te brengen bij de ontwikkeling of gehele herziening van een kwaliteitsstandaard. Het is echter ook mogelijk dat een kwaliteitsstandaard modulair wordt herzien. Dat wil zeggen dat er slechts één of enkele onderdelen worden herzien. Voor meer informatie en aanvullende tips bij modulaire herziening klik hier.

De opbouw van de tool en leeswijzer

Deze tool is ingedeeld aan de hand van de verschillende fasen en activiteiten van het ontwikkelproces van een kwaliteitsstandaard. Bij iedere fase en activiteit staan een algemene beschrijving en tips voor inbreng vanuit patiëntenperspectief. Deze informatie kunt u bekijken door op de verschillende tabs en linkjes te klikken. Wij adviseren u om bij het bestuderen van deze tool te beginnen bij de ‘Belangrijke overwegingen vooraf'.

In de tekst komt u woorden tegen met een * erachter. Deze woorden worden uitgelegd in de Begrippenlijst. U kunt deze bekijken door op de Tab Begrippenlijst te klikken boven aan de tekst. U komt ook woorden tegen die onderstreept zijn. Dit duidt aan dat u op het onderstreepte woord kunt klikken om naar een ander onderdeel in deze tool of daarbuiten te gaan voor meer informatie.

KIDZ

Deze tool is ontwikkeld in het kader van het programma KIDZ. De letters KIDZ staan voor: Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in de medisch specialistische Zorg (KIDZ). Het KIDZ-programma richt zich op een betere kwaliteit van de medisch specialistische zorg vanuit patiëntenperspectief, en heeft als doel de zorg beter aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van patiënten. Dit verbetert de kwaliteit van de zorg vanuit patiëntenperspectief. Eén van de pijlers van KIDZ is het verder professionaliseren van patiëntenparticipatie bij kwaliteitsstandaarden. Voor meer informatie over KIDZ zie de website van Patiëntenfederatie Nederland.

Verantwoording

De indeling en beschrijving van fases en activiteiten in deze tool is gebaseerd op de ‘Leidraad voor Kwaliteitsstandaarden’ (AQUA). Voor het opstellen van de tips zijn de volgende bronnen geraadpleegd: ‘Verslag Invitational Conference R2 Innovatie en best practices richtlijnontwikkeling’ (KIDZ), Handleiding voor procesbegeleiders, ter ondersteuning van patiëntenvertegenwoordigers in richtlijnontwikkeling (VU, NFK, IKNL), Optimalisatie van patiëntenparticipatie in richtlijnontwikkeling en in het bijzonder in richtlijnwerkgroepen (VU, NFK, IKNL) en 'Richtlijnontwikkeling. Een praktische handleiding voor patiëntenvertegenwoordigers’ (CBO en PGOSupport). Directe links naar deze bronnen vindt u in de bijlage 'Relevante documenten'.