x

+

Wat is het belang van patiëntenparticipatie?

Patiëntenparticipatie bij de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard zorgt ervoor dat deze beter aansluit bij de wensen en behoeften van patiënten. Hierdoor zal de kwaliteitsstandaard meer in de praktijk gebruikt worden.
De patiënteninformatie op basis van de kwaliteitsstandaard kan door patiëntenorganisaties verder verspreid worden, zodat patiënten beter op de hoogte zijn van de zorg die zij mogen verwachten.

Dat patiëntenparticipatie belangrijk is, wordt ook steeds meer onderkend door zorgverleners en de overheid. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat een kwaliteitsstandaard alleen in het Register geplaatst kan worden als alle belangrijke partijen, inclusief patiënten(organisaties), naar tevredenheid betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling ervan.