x

+

Wil mijn patiëntenorganisatie bijdragen aan de kwaliteitsstandaard en zo ja hoe?

Ga na of uw patiëntenorganisatie het patiëntenperspectief wil inbrengen in de kwaliteitsstandaard. Is het onderwerp belangrijk voor de achterban en heeft de inbreng van patiëntenperspectief bij deze kwaliteitstandaard meerwaarde? Als patiëntenorganisatie kunt u kiezen uit drie mogelijkheden:

  1. Deelname aan de werkgroep die aan de slag gaat met de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard. U wordt dan als patiëntenvertegenwoordigers afgevaardigd door uw patiëntenorganisatie.

  2. Een bijdrage aan tenminste de knelpunten- en commentaarfase. De patiëntenorganisatie en u kan eventueel tussentijds geraadpleegd worden door de werkgroep, maar de patiëntenorganisatie vaardigt niemand af voor deelname aan de werkgroep.

  3. Geen bijdrage leveren.

Let op: Als u voor optie 2 kiest betekent dat de patiëntenorganisatie geen inbreng en betrokkenheid heeft bij het formuleren van de aanbevelingen. Als in de commentaarfase geconstateerd wordt dat er weinig is gedaan met de ingebrachte knelpunten, is dat te verklaren omdat niemand deze belangen heeft behartigd bij afwezigheid van het patiëntenperspectief in de werkgroep.

Of uw organisatie nu wel of niet besluit om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelproces: het is van belang dat u meldt bij Patiëntenfederatie Nederland dat er een kwaliteitsstandaard wordt ontwikkeld die betrekking heeft op uw achterban*. De koepelorganisaties zoals Patiëntenfederatie Nederland hebben namelijk overzicht over de lopende initiatieven van organisaties die de zorgverleners, zorggebruikers of verzekeraars vertegenwoordigen.

 

 

Patiëntenfederatie Nederland (www.patientenfederatie.nl) maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu en in de toekomst. Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt ruim 160 patiënten- en consumentenorganisaties. We verstevigen de positie van patiënten. Op basis van de ervaringen van mensen zorgen we dat de zorg steeds beter aansluit bij wat mensen vragen.

Op het gebied van kwaliteitsstandaarden hanteert de Patiëntenfederatie de volgende werkwijze:

  • Bij de ontwikkeling en onderhoud van kwaliteitsstandaarden is patiëntenparticipatie vereist. Patiëntenorganisatie(s) en Patiëntenfederatie Nederland kunnen een bijdrage leveren om het patiëntperspectief in kwaliteitsstandaarden vorm te geven.
  • De Patiëntenfederatie laat alle kwaliteitsstandaarden waarvoor een patiëntenorganisatie beschikbaar is, volledig over aan de desbetreffende patiëntenorganisatie. Het uitgangspunt van de Patiëntenfederatie is dat als er een patiëntenorganisatie is die mee kan/wil werken aan een traject, deze dit zo zelfstandig mogelijk doet. Indien gewenst door een (kleinere) patiëntenorganisatie kan de Patiëntenfederatie ondersteuning bieden bij de deelname aan het traject. Er zijn ook andere organisaties die ondersteuning kunnen bieden aan patiëntenorganisaties en patiëntenvertegenwoordiger die betrokken zijn bij de ontwikkeling kwaliteitsstandaarden, zoals PGO Support en de VSOP.
  • Soms gaat een kwaliteitsstandaard over een onderwerp waar geen patiëntenorganisatie voor bestaat. In dat geval bepaalt de Patiëntenfederatie aan de hand van een aantal criteria of zij zelf een rol vervult in het traject.

Het patiëntenperspectief moet zodanig in een kwaliteitstandaard-traject ingebed zijn, dat het goedkeuren van een kwaliteitsstandaard door de Patiëntenfederatie voor opname in het Register* een logischeuitkomst is. De Patiëntenfederatie beoordeelt kwaliteitsstandaarden op het gebied van de medisch specialistische zorg, eerste lijn (huisarts, tandarts) en paramedische (fysiotherapie, logopedie) zorg. Klik hier voor meer informatie over het betrekken van koepelorganisaties).

De Patiëntenfederatie kan u ondersteunen bij:

  • de vraag hoe u het patiëntenperspectief goed kunt vormgeven in een traject;
  • problemen m.b.t. patiëntenparticipatie bij de kwaliteitsstandaard;
  • de ontwikkeling van patiënteninformatie op basis van de kwaliteitsstandaard;
  • het ontwikkelen van andere producten, afgeleid van de kwaliteitsstandaard, die relevant zijn voor patiënten.

Contact met de Patiëntenfederatie? Stuur een e-mail naar: