x

+

Zijn er goede afspraken over de rol en rechten van de patiëntenvertegenwoordiger

Als uw patiëntenorganisatie besluit om een bijdrage te leveren, bespreek dan vooraf goed de rol van de patiëntenvertegenwoordiger. U bent dè persoon om de patiënten mening in te brengen. Het is daarom ook belangrijk dat uw bijdrage beperkt blijft tot het inbrengen van het patiëntenperspectief. Het bestuderen van wetenschappelijke literatuur of het schrijven van teksten voor de kwaliteitsstandaard is over het algemeen niet de taak van de patiëntenvertegenwoordiger (ook niet als u een onderzoeksachtergrond heeft of een universitaire studie heeft gedaan). Zorg dat u de rollen goed bespreekt en bij voorkeur vastlegt. Bespreek wat uw rechten zijn tijdens het ontwikkelproces. Moet er bijvoorbeeld consensus zijn tussen alle werkgroepleden?

Het is goed om u zich te realiseren dat uw inbreng serieus genomen dient te worden; kwaliteitsstandaarden moeten, volgens het toetsingskader van het Zorginstituut Nederland, tripartiet* ontwikkeld en aangeboden worden. Dit betekent dat (koepels van) zorgaanbieders/zorgverleners, zorggebruikers/patiënten en zorgverzekeraars betrokken moeten zijn bij het proces.


Tip voor de patiëntenorganisatie: Het is aan te raden om als patiëntenorganisatie gesprekken te organiseren met potentiële patiëntenvertegenwoordigers. De juiste persoon op de juiste plek is belangrijk.