x

+

Bent u in staat om het patiëntenperspectief in te brengen?

Om het patiëntenperspectief op een goede manier in te kunnen brengen, moet u beschikken over voldoende tijd en kennis. Ook moet voor uw inbreng geld beschikbaar zijn. Bij kennis gaat het o.a. om kennis over ervaringen van uw achterban. Met ervaringen van de achterban staat u sterk vanaf het eerste moment. Wellicht blijkt uit eerdere raadplegingen wat belangrijk is voor uw achterban. Als dit niet het geval is, zult u uw achterban moeten raadplegen. Ook hier zult u tijd en geld voor nodig hebben. Maar het is eveneens belangrijk dat u kennis heeft over hoe u het patiëntenperspectief kunt inbrengen. Deze tool helpt u hierbij. Daarnaast is het aan te raden om kennis te hebben over evidence based richtlijnontwikkeling (EBRO) en de GRADE-methodiek*. Als u die kennis nog niet voldoende heeft kan, een cursus van PGOSupport, hierbij helpen.

Tip voor de patiëntenorganisatie: Ga na in hoeverre in de begroting van de desbetreffende kwaliteitsstandaard voldoende geld is gereserveerd voor uw inbreng. Heeft u onvoldoende geld maar wilt u toch het patiëntenperspectief inbrengen? Neem dan contact op met de initiatiefnemende organisatie en de Patiëntenfederatie om de mogelijkheden te bespreken.

 

 Profiel patiëntenvertegenwoordiger

  •  U heeft toegang tot recente, concrete ervaringen van patiënten. Het kan een toegevoegde waarde zijn om zelf ervaringsdeskundige te zijn.
  •  U heeft minimaal een HBO denk- of werkniveau.
  •  U vertegenwoordigt zoveel mogelijk de doelgroep van de kwaliteitsstandaard. U stemt af met uw patiëntenorganisatie, zodat u spreekt namens deze groep patiënten.
  •  U bent formeel afgevaardigd namens de patiëntenorganisatie (gemandateerd door het bestuur). Vraag na bij uw patiëntenorgansaitie als dit niet bekend is bij u en wat er van u verwacht wordt.
  •  U kunt boven de aandoening uitstijgen (helicopterview). Het is van belang dat u beschikt over een bepaalde mate van acceptatie van uw ervaringsgebied, en daardoor op een positieve en constructieve wijze, met oog van de hele achterban, met gepaste emotie en gevoel voor redelijkheid inbreng kan leveren.
  •  U heeft kennis over hoe u het patiëntenperspectief bij kwaliteitsstandaarden kunt inbrengen. Deze tool, maar ook het volgen van de scholing ‘Patiëntenparticipatie bij richtlijnontwikkeling’, kunnen daar aan bijdragen
  •  U bent bereid en in staat om de werkgroepvergaderingen bij te wonen, stukken te lezen en van commentaar te voorzien.
  • U bent in staat om met artsen, hulpverleners, beleidsmakers, enz. vanuit het patiëntenperspectief te discussiëren over het onderwerp in een werkgroep. 'Domme' vragen stellen mag; die kunnen heel verhelderend zijn.
  • U kunt neutraal zonder eigen emoties of frustraties de belangen van uw achterban overbrengen. Waarbij het gaat om de collectieve mening en ervaring van uw achterban, en niet de individuele meningen en/of ervaring van u.
  • U heeft geen bezwaar dat u met naam en toenaam in de kwaliteitsstandaard genoemd zal worden. Als u hier bezwaar tegen heeft, is het mogelijk om dit aan te geven. Eventueel komt er dan in de richtlijn te staan 'vertegenwoordiger patiëntenorganisatie'.


Meer informatie over de punten die u kunt inbrengen vanuit het patientenperspectief: