x

+

Zijn er goede afspraken gemaakt over de ontwikkeling van patiënteninformatie?

Volgens het toetsingskader van het Zorginstituut Nederland moet er bij elke kwaliteitsstandaard patiënteninformatie, gebaseerd op de kwaliteitsstandaard, ontwikkeld worden. Hier moet ook budget en tijd voor gereserveerd worden. Als er onvoldoende budget en tijd is gereserveerd, kunt u als patiëntenvertegenwoordiger de voorzitter, procesbegeleider van de kwaliteitsstandaard, uw eigen patiëntenorganisatie of de Patiëntenfederatie vragen naar mogelijkheden om extra budget of subsidie te zoeken. Pak dit op met uw patiëntenorganisatie.