x

+

Hoe kan de voorzitter en/of de procesbegeleider van de werkgroep u ondersteunen?

Zorg dat u zowel buiten als binnen de werkgroepvergaderingen goed contact onderhoud met  de voorzitter en/of procesbegeleider. Hierdoor blijft het patiëntenperspectief ook bij hen onder de aandacht.

Binnen de werkgroepvergaderingen kan de voorzitter u ondersteunen door bijvoorbeeld:

  • Te benadrukken dat het patiëntenperspectief meegenomen wordt in het hele traject (van knelpunt en uitgangsvraag tot aanbeveling).

  • Na een medisch inhoudelijke discussie samen te vatten wat er is besloten.

  • De tool shared decision making te  gebruiken om de gezamenlijke besluitvorming tussen zorgverlener en patiënt over voorkeursgevoelige richtlijnaanbevelingen te bevorderen (Hilbink et al, 2013).

  • Tafelschikking organiseren. Het kan helpen dat u strategisch in de buurt van de voorzitter en/of procesbegeleider* plaatsneemt.