x

+

Wat wordt er ontwikkeld?

Ga na wat er ontwikkeld wordt. Om wat voor vorm kwaliteitsstandaard gaat het? Een richtlijn of een zorgstandaard? Wat is het onderwerp? Wordt de kwaliteitsstandaard nieuw ontwikkeld, of is er sprake van een gehele of modulaire herziening?

Wat is een kwaliteitsstandaard?
In een kwaliteitsstandaard* staat beschreven wat goede zorg is. Het kan gaan over de inhoud van de zorg, bijvoorbeeld de behandeling of het medisch onderzoek. Maar het kan ook gaan over de manier waarop die zorg is geregeld, bijvoorbeeld wie de zorg coördineert of wanneer wordt doorverwezen naar een andere behandelaar. Ook kan in een kwaliteitsstandaard staan hoe de eigen regie van de patiënt kan worden ondersteund - denk bijvoorbeeld aan leefstijladviezen. Een kwaliteitsstandaard bestaat dan ook uit verschillende onderdelen of modules. Medische richtlijnen* en zorgstandaarden* zijn vormen van kwaliteitsstandaarden.
Een kwaliteitsstandaard is vooral bedoeld voor zorgverleners en (toekomstige) zorggebruikers. Ze zijn een hulpmiddel bij het maken van keuzes in de praktijk. Op basis van de kwaliteitsstandaard wordt voor de zorggebruikers patiënteninformatie gemaakt. Zorgverzekeraars gebruiken een kwaliteitsstandaard om zorg in te kopen en te toetsen.