x

+

Bij wie ligt het initiatief, wie is er betrokken en hoe is de opzet?

Ga als patiëntenorganisatie na bij wie het initiatief ligt van de kwaliteitsstandaardontwikkeling, wie het financiert en wie deze gaat coördineren. Vraag u af of deze partijen onafhankelijk zijn. Partijen kunnen bijvoorbeeld commercieel belang hebben bij bepaalde aanbevelingen, zoals een medicijnfabrikant.

Ga na wie er allemaal betrokken zijn of betrokken gaan worden. Het is van belang dat alle relevante beroepsgroepen en patiëntenvertegenwoordigers betrokken zijn en spreken namens hun organisatie, vereniging, beroepsgroep of wetenschappelijke vereniging.

Vraag het projectplan/voorstel op, het liefst inclusief begroting, om na te gaan of er gelden zijn gereserveerd voor patiënteninbreng en het opstellen van patiënteninformatie.