x

+

Hoe ver is de ontwikkeling?

Het is wenselijk dat uw patiëntenorganisatie betrokken is vanaf het eerste begin (initiatief), zodat u nog input en advies kunt geven over het onderwerp, het doel en de doelgroep van de kwaliteitsstandaard. Is uw organisatie niet vanaf het begin betrokken, ga dan na of de kwaliteitsstandaard voldoende aansluit bij de wensen en belangen van uw achterban. Is dit niet het geval? Bespreek met de initiatiefnemende partij of het mogelijk is om bepaalde onderdelen van het proces opnieuw te laten doorlopen, zodat u alsnog aanvullingen vanuit patiëntenperspectief kunt doen. Is hiervoor geen ruimte, ga dan serieus voor uzelf na wat de meerwaarde van uw inbreng nog kan zijn.